martyna2000
Pytanie od martyna2000 06 March 2012
Poleć na :
  • Nasza Klasa

Z czego wywodzi się chrześcijaństwo? z jakiej religii

Odpowiedzi

10 pomocnych odpowiedzi poniżej
kuska1234

od żydów

Cihy_L.ofca

Z katolicyzmu.

Ludzie ogarnijcie się !!!

Jan Chrzciciel był pierwszym przedstawicielem Chrześcijaństwa , żydzi uważali że jest on zapowiadanym Mesjaszem ale Mesjaszem był Chrystus on przyjął Chrzest przez zanurzenie w rzece Jordan i zaczął nauczać inny , od tego się zaczęło a nie od jakiegoś
Konstantyna .

A astrologii pochodzi większość tych biblijnych bajeczek, typu 3 dni na krzyżu i odrodzenie, będę z wami do końca świata (w sensie nie takiego o jakim myślicie, chodzi tu konkretnie o koniec ery ryb, ale o tym nie będę teraz opowiadać) itp itd. Ale po za tym, np. krzyż jest plagiatem pogańskiego znaku, krzyża z kółkiem w jego centrum. Stąd np. obrazki jezusa z głową na tle krzyża. To jest zwykły symbol pogan. Wystarczy porównać.

abigail1968

Bardzo dobre pytanie, może się zdziwisz ale gdy wykażesz się cierpliwością i przeczytasz poniższy tekst to dowiesz się , że w 325 roku,Konstantyn Wielki, który nie był chrześcijaninem, przewodniczył na pierwszym w dziejach Kościoła „chrześcijańskiego” soborze powszechnym, który potępił arianizm i opracował wyznanie wiary zwane „Symbolem nicejskim”.


Wspominając o tym, jaki stosunek do religii mieli na ogół władcy rzymscy z III i IV wieku, książka Istoria tou Ellinikou Ethnous (Dzieje narodu greckiego) wyjaśnia: „Nawet jeśli zasiadający na tronie cesarskim nie byli zbyt pobożni, ulegając duchowi epoki, musieli w swych planach politycznych liczyć się z religią i przynajmniej nadawać swym działaniom posmak religijny”.
Konstantyn z całą pewnością wyczuł ducha swej epoki. Rozpoczynając karierę, potrzebował jakiegoś „boskiego” poparcia, którego nie zapewniały mu już bóstwa rzymskie, coraz bardziej tracące na znaczeniu. Cesarstwo wraz ze swą religią i innymi instytucjami chyliło się ku upadkowi, toteż potrzebowało czegoś odmiennego, ożywczego, co mogłoby je na nowo umocnić.
W encyklopedii Hidria czytamy: „Konstantyna pociągało chrześcijaństwo szczególnie dlatego, że aprobowało nie tylko jego zwycięstwo, ale też reorganizację cesarstwa. W rozsianych wszędzie kościołach chrześcijańskich mógł liczyć na poparcie polityczne. (...) Otoczył się ówczesnymi dostojnikami kościelnymi (...) i prosił ich o zachowywanie jedności”.
Konstantyn dostrzegł, iż wiara „chrześcijańska” — choć już wtedy przesycona odstępstwem i na wskroś skażona — może niczym ożywcza i jednocząca siła posłużyć do zrealizowania jego wielkiego planu, którym było umocnienie władzy w cesarstwie. Chcąc uzyskać poparcie dla swych politycznych celów, uznał podstawowe nauki odstępczego chrześcijaństwa i postanowił zjednoczyć poddanych jedną religią — „katolicką”, czyli powszechną. Pogańskim zwyczajom i świętom nadano „chrześcijańskie” nazwy. A „chrześcijańscy” duchowni zyskali pozycję, pensję oraz wpływy pogańskich kapłanów.
Konstantyn dążył do religijnej harmonii z powodów politycznych i dlatego szybko tłumił wszelkie głosy protestu, przy czym nie miał na względzie prawdy doktrynalnej, lecz poglądy większości.

Przepastne różnice dogmatyczne wewnątrz skłóconego Kościoła „chrześcijańskiego” dały mu sposobność występowania w roli mediatora „posłanego przez Boga”. Na podstawie stosunków z donatystami w Afryce Północnej i zwolennikami Ariusza we wschodniej części cesarstwa szybko się zorientował, że aby stworzyć silną, zjednoczoną religię, nie wystarczy sama perswazja. Chcąc rozwiązać spory wokół poglądów Ariusza, zwołał pierwszy w dziejach Kościoła sobór powszechny (patrz ramka „Konstantyn a sobór w Nicei”).
Historyk Paul Johnson tak napisał o Konstantynie: „Być może nawet jednym z głównych powodów zmiany nastawienia do Kościoła była chęć przejęcia w swoje ręce i ręce państwa możliwości nadzorowania kościelnej polityki w kwestiach ortodoksji i postępowania wobec herezji”.
Czy kiedykolwiek został chrześcijaninem?
Johnson pisze: „Konstantyn nigdy nie zrezygnował z tego kultu [słońca], a jego symbol kazał tłoczyć na swych monetach”. W dziele Catholic Encyclopedia wyjaśniono: „Konstantyn darzył obie religie jednakowym uznaniem. Jako pontifex maximus, sprawował pieczę nad pogańskim kultem i strzegł jego praw”.

W encyklopedii Hidria czytamy: „Konstantyn nigdy nie został chrześcijaninem (...) Według Euzebiusza z Cezarei, który napisał jego biografię, [Konstantyn] przyjął chrystianizm w ostatnich chwilach życia. Jest to jednak mało przekonujące, skoro dzień wcześniej złożył ofiarę Zeusowi, jako że miał też tytuł pontifex maximus”.
Konstantyn aż do śmierci w 337 roku nosił ten pogański tytuł, przysługujący najwyższemu zwierzchnikowi w sprawach religii
Co Ty na to ?

Judaizm

legoner
  • legoner odpowiedział 08 March 2012

Z judaizmu.

  • RE.manu odpowiedział 07 March 2012

Mix wszystkiego + trochę astrologii. :)

  • Brak komentarzy
tempera
  • tempera odpowiedziała 06 March 2012

Religia Chrześcijaństwo, "można" powiedzieć że wywodzi się z judaizmu, gdyż Chrystus urodził się w tej religii.

Z judaizmu