KoNiArAxD
Pytanie od KoNiArAxD 07 grudzień 2013
Poleć na :
  • Nasza Klasa

Pytania o bankach

1) kwota pieniędzy jaką bank, instytucja finansowa lub osoba fizyczna udostępnia nieodpłatnie lub odpłatnie na dowolny cel.
2) Inaczej depozyt
3) jest to trwały wzrost cen w gospodarce
4) jedna z cech pieniądza która mówi o tym, że pieniądz powinien być łatwy w użytkowaniu i przechowywaniu
5) wynagrodzenie pobierane za pomoc w zawarciu tranzakcji: może dotyczyć handlu obnośnego jak i dużych kredytów bankowych: naliczane jest procentowo od wartości przedmiotu tranzakcji

Odpowiedzi

0 pomocnych odpowiedzi poniżej
Lista jest pusta