MainLand
Pytanie od MainLand 23 luty 2011
Poleć na :
  • Nasza Klasa

Proszę podać cechy noweli na podstawie utworu B.Prusa "Z legend dawnego egiptu" ? Proszę o pomoc , potrzebne mi to na dziś

Odpowiedzi

1 pomocna odpowiedź poniżej

Cechy noweli na przykładzie utworu Z legend dawnego Egiptu:
niewielkich rozmiarów utwór epicki – 6 stron;
zwięzłość kompozycyjna – jeden zwarty tekst prozatorski bez podziału na rozdziały;
jednowątkowa fabuła – dzieje Horusa, następcy tronu;
fabuła zmierza ku wyraźnie zarysowanemu punktowi kulminacyjnemu – wyzdrowienie Ramzesa;
brak lub ograniczona liczba opisów: 2 krótkie opisy – Nilu nocą i chorego Ramzesa;
uproszczona charakterystyka postaci, najczęściej bezpośrednia:

stuletni Ramzes, potężny władca Egiptu.

dzieje bohatera mają najczęściej wymiar tragiczny – Horus umiera;
szybkość następowania po sobie zdarzeń, bez rozciągłości epickiej – ciężko chory Ramzes, Horus przygotowujący się do objęcia władzy, ukąszenie, wyzdrowienie faraona, śmierć Horusa;
stopniowanie napięcia – po, rozpoczynającej nowelę, scenie stonowanej rozmowy faraona z medykiem pojawia się Horus, który wychodzi na pałacowy taras, gdzie

właśnie księżyc złocił spiżowe wody Nilu.

stopniuje się napięcie fabularne aż do dynamicznej sceny finałowej, w której

wśród grobowej ciszy usłyszano stuk sandałów. Do sali wbiegł zastępca arcykapłana.

zastosowanie techniki kontrastu, np. w kreacji bohaterów – Ramzes „surowy nawet dla siebie” i Horus „zapłakał nad śmiercią dziada”;
zaskakujący zwrot akcji – informacja, że opuchliznę nogi wywołało jednak ugryzienie pająka a nie pszczoły; chory stary Ramzes odzyskuje siły a młody i wydawało się zdrowy i silny Horus umiera.
Utwór Z legend dawnego Egiptu jest również typową XIX-wieczną nowelą klasyczną, skonstruowaną zgodnie z teorią sokoła. Terminu tego użył po raz pierwszy w 1871 r. niemiecki poeta i nowelista, Paul Heyse, na określenie pewnego rodzaju konstrukcji fabularnej zastosowanej w noweli Sokół Giovanniego Boccaccia. Chodzi o jeden wiodący motyw, stanowiący oś kompozycyjną noweli albo wątek dominujący, który nabiera znaczenia w trakcie rozwoju akcji. Takim „sokołem” może być przedmiot (Katarynka Bolesława Prusa), zjawisko (Dym Marii Konopnickiej), zwierzę (Nasza szkapa Marii Konopnickiej) lub osoba (Horus z noweli Bolesława Prusa Z legend dawnego Egiptu).