Sztuuczka97
Pytanie od Sztuuczka97 22 styczeń 2014
Poleć na :
  • Nasza Klasa

Proszę o kilka przykładów zdań Past Simple + Past Perfect, kolejność dowolna. Najlepiej po polsku, żebym sam sobie przetlumaczył. Dziękuję

Odpowiedzi

2 pomocne odpowiedzi poniżej
Cukiereczka

Past Perfect Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + had + III forma czasownika + reszta zdania
The party + had already + finished + when I got there.
(Impreza już się skończyła kiedy tam dotarłam.)

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + had + not + III forma czasownika + reszta zdania
The party + had + not + finished yet + when I got there.
(Impreza nie skończyła się jeszcze kiedy tam dotarłam.)

Budowa pytania

Pytania w czasie Past Perfect tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku - przesunięcie had na początek zdania:

Had + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania?
Had + the party already + finished + when you got there?
(Czy impreza już się skończyła kiedy tam dotarłaś?)

Jak widać na przykładzie powyższych zdań, użycie czasu Past Perfect łączy się z użyciem czasu Past Simple, ponieważ ukazuje uprzedniość pewnego zdarzenia względem innego. Dlatego też często w takich zdaniach używamy "before - zanim" albo "after - po".


•I had done my homework before you told me to do it. - Zrobiłam pracę domową zanim mi o tym powiedziałeś.
•When I got to the cinema, the film had already begun. - Kiedy dotarłam do kina, film już się zaczął.
•She wasn't surprised because she had known about it earlier. - Ona nie była zaskoczona, bo wiedziała o tym już wcześniej.
• If he hadn't told me to watch out, I would have been hit by a car. - Gdyby nie powiedział mi, żebym uważała, potrąciłby mnie samochód.
• Had you finished your work before 7pm? - Czy skończyłaś pracę przed 7?
• Had you eaten all sweets before we arrived? - Czy zjadłeś wszystkie słodycze zanim przyjechaliśmy?


Past Simple


1. Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco:

Podmiot + was/were + reszta zdania
np.:
I + was + here last Tuesday.
(Byłam tu w zeszły wtorek.)

W przypadku czasownika "to be" - "być" występują inne formy dla poszczególnych osób. Dla osób: I, he, she, it - formą przeszłą jest "was", a dla pozostałych "were".

2. Jeśli w zdaniu występuje inny czasownik niż "to be", wtedy szyk zdania wygląda następująco:

Podmiot + czasownik (w II formie) + reszta zdania
np.:
I + went + there last Tuesday.
(Poszłam tam w zeszły wtorek.)

Jeśli czasownik jest regularny, tworzymy formę przeszłą przez dodanie do niego końcówki "-ed" bądź "-d". Jeśli jednak jest nieregularny, musimy użyć II formy przeszłej, której trzeba się po prostu nauczyć z listy nieregularnych czasowników, która powinna znajdować się w każdym słowniku angielskim.

Zdania przeczące

Aby zaprzeczyć, wstawiamy przeczenie "not" po "was/were" (was not, were not) albo po "did" (did not) w przypadku pozostałych czasowników. "Did" jest formą przeszłą od "do", dlatego czasownik ma już zwykła formę zamiast przeszłej.

1. Szyk zdania przeczącego wygląda następująco dla czasownika "to be":

Podmiot + was/were + not + reszta zdania
np.:
I + was + not + here last Tuesday.
(Nie było mnie tu w zeszły wtorek.)

2. Dla pozostałych czasowników:

Podmiot + did + not + czasownik + reszta zdania
np.:
I + did + not + go + there last Tuesday.
(Nie poszłam tam w zeszły wtorek.)

Pytania

1. Jeśli używamy czasownika "to be", pytanie tworzymy przez przestawienie tych słówek na początek zdania, czyli przez tzw. inwersję, a szyk zdania wygląda następująco:

Was/were + podmiot + reszta zdania
np.:
Was + I + here last Tuesday?
(Czy byłam tu w zeszły wtorek?)

2. W przypadku pozostałych czasowników pytanie tworzymy przez wstawienie na początku zdania "did", a szyk zdania wygląda następująco:

Did + podmiot + czasownik + reszta zdania
np.:
Did + I + go + there last Tuesday.
(Czy ja tam poszłam w zeszły wtorek?)

Typowe okoliczniki czasu
• yesterday - wczoraj
• last week - w poprzednim tygodniu
• last year - w zeszłym roku
• last summer - poprzedniego lata
• 5 days ago - 5 dni temu
• in 2003 - w roku 2003

Przykłady zdań
•I had breakfast at 9 o'clock and then went to school. - Zjadlam śniadanie o 9, a potem poszłam do szkoły.
• I was at home yesterday. - Byłam w domu wczoraj.
• I wasn't at school two days ago because I was sick. - Nie było mnie w szkole dwa dni temu, bo byłam chora.
• Mark didn't see Joan this morning so he couldn't talk to her. - Marek nie widział się z rana z Joanną, więc nie mógł z nią porozmawiać.
•Were you home alone? - Byłeś sam w domu?
• When did you go to Scotland? - Kiedy pojechałeś do Szkocji?


devil6.6.6

You`re weird, I like you. - bloog.pl komentujcie i polecajcie znajomym c;