Pytanie od Mustangi Najdziksze Konie 25 luty 2014
Poleć na :
  • Nasza Klasa

PLIS!!! TO NA JUTRO!!

1. Uzupełnij luki słowami : we, they, our lub their.
1 I'm Sally and this is my sister. Our mum is from Spain but .............'re British.
2 Claire and I are in Class 3. ................'re good friends. ................ teacheris Miss Benn.
3 Ben and Tim are brothers. .................. are my cousins. .................. mum is my aunt.

2. Przepisz zdania w liczbie mnogiej.
1. Is that a lychee. ................................ .
2. That orange is from Spain. .............................. .

3. Zakreśl właściwe słowo.
Hi. My name is Jack. I'm twelve. My brother is ten and my sister is fourteen. Their name are Lee and Katie. We are British but ...... mum is from the USA. Her name is Bella. Ben and Danny are my cousins. They're American too.
A. we B. our C. they

4. Przeczytaj zdanie i uzupełnij zadania.
Hi. I'm Tina and I'm thirteen. This is Sara and she's twelve. We're from the UK - I'm from Brimingham and she's from Cardiff.

Sara and I are cousins. Our mums are sisters. They're from the USA but their father
is British. His name is Ted.

My dad is British. His name is Ian and his parents are Linda and George. They are British too. Their house is in London. It's a really cool house, in a cool city!
1. Napisz TAK przy zdaniach prawdziwych, NIE przy zdaniach fałszywych lub BRAK INFORMACJI jeśli jest brak informacji.
1. Ted is from the USA. ..........
2. Linda and George are from the UK. ..............
3. Their house is really big. ............

2.Odpowiedz na pytania, używając pełnych zdań lub krótkich odpowiedzi.
1.Witch counturyare they from?
__________________________________
2. Where is Ian from?
__________________________________
3. Is Linda his mother.
__________________________________

3. Uzupełnij luki imionami z ramki.
------------------------------------------------------------
- George Ian Linda Sara Ted Tina -
------------------------------------------------------------
1. Ted is our grandfather. Who are we? __________ and
__________
2. My daughter are american. Who am I ? ____________
3. My parents are Linda an George. Who am I ? ______________
4. Our house is in London. Who are we? __________

5. Dopasuj pytania i odpowiedzi. W ramce jest jedna dodatkowa odpowiedź.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ben - Sam -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hi, Sam. What's that? c - a) They're my cousins. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Are they from the USA? ......- b) Yes, they are. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- What are their names? ......- c) Hi. It's a photo of my cousins. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Is this their cat? ......- d) Gerry and Tracey. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- What's it's name? ......- e) Yes. It's beautiful. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - f) Milky. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAM NAJJJJJ !!!!!!! :)

Odpowiedzi

1 pomocna odpowiedź poniżej
Vanilise

Czy mi się wydaje czy to jest aż tak łatwe?