Julka789
Pytanie od Julka789 11 wrzesień 2011
Poleć na :
  • Nasza Klasa

jakie są cechy podzielności przez : 2, 3, 5, 4, 9 , 10, i 25 ?

Mam na jutro koniecznie nauczyc się cech podzielności, pomoże ktoś ?Odpowiedzi

1 pomocna odpowiedź poniżej
klaudekk01

Cecha podzielności przez 2
Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli w rzędzie jedności ma cyfrę podzielna przez 2:
Przykłady: 128 , 384, 1976


Cecha podzielności przez 3
Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3.
Przykłady: 12, 1827, 2481


Cecha podzielności przez 4
Liczba jest podzielna przez 4 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.
Przykłady: 1816, 2344, 16712


Cecha podzielności przez 5
Liczba jest podzielna przez 5 jeżeli w rzędzie jedności ma cyfrę 0 lub 5.
Przykłady: 60, 245, 1005


Cecha podzielności przez 6
Liczba jest podzielna przez 6 jeżeli jest podzielna przez 2 i 3
Przykłady: 54, 186, 3372


Cecha podzielności przez 7
Liczba jest podzielna przez 7 jeżeli różnica miedzy liczbą powstałą z jej pierwszych cyfr i liczba powstała z jej 3 ostatnich cyfr jest podzielna przez 7
Przykład: 512498 bo 512 - 498 = 14, a 14 / 7 = 2 wiec jest podzielne


Cecha podzielności przez 8
Liczba jest podzielna przez 8 jeżeli jej 3 ostatnie cyfry trwożą liczbę podzielna przez 8
Przykłady: 240, 1328, 23816


Cecha podzielności przez 9
Liczba jest podzielna przez 9 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9.
Przykłady: 18, 162, 7263


Cecha podzielności przez 10
Liczba jest podzielna przez 10 jeżeli jej ostatnia cyfrą jest 0:
Przykłady: 30 , 380, 1930


Cecha podzielności przez 11
Liczba jest podzielna przez 11 jeżeli różnica pomiędzy sumą cyfr stojących na miejscach
nieparzystych (licząc od prawej) i sumą cyfr stojących na miejscach parzystych jest liczbą
podzielną przez 11.
Przykład: 175978 bo (8+9+7) - (7+5+1) = 24-13 = 11


Cecha podzielności przez 12
Liczba jest podzielna przez 12 jeżeli jest podzielna przez 3 i 4
Przykłady: 24, 432, 3312

Cecha podzielności przez 25
Liczba jest podzielna przez 25 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry to: 00, 25, 50 lub 75
Przykłady: 25, 150, 3675