Pytanie od Przemek Chamera 02 July 2015
Poleć na :
  • Nasza Klasa

Dlaczego w konstytucji PRL w 3 rozdziale, 30 artykuje skreślono podpunkt 3 i co zawierał?

Odpowiedzi

0 pomocnych odpowiedzi poniżej
Lista jest pusta