Pytanie od Natalia Agnieszka Siwka 13 May 2015
Poleć na :
  • Nasza Klasa

Czym jest królestwo Boże z modlitwy Ojcze nasz ?

Odpowiedzi

2 pomocne odpowiedzi poniżej

rządy Boże na ziemi , te wśród ludzi oddanych jego woli

  • Brak komentarzy
sheedir
  • sheedir odpowiedział 06 November 2015

Królestwo Boże to rząd utworzony przez Jehowę* Boga-rząd, na którego czele stoi wyznaczony przez Boga Król. Kto nim jest? Jezus Chrystus. Dzięki swej mocy może wyświaczyć o wiele więcej dobra niż jakikolwiek, nawet najlepszy, człowiek będący u władzy. Ten rząd zaprowadzi na ziemi wspaniałe zmiany. Usunie śmierć, łzy i ból (Objawienia 21:3,4) Proroctwo Daniela 2:44 również wspomina, że ten rząd zmiażdży wzystkie dotychczsowe rządy i położy im kres, a samo będzie trwać po czas niezmierzony.

* Jehowa to wyjawione w biblii imię Boga