Fossor
Pytanie od Fossor 29 październik 2010
Poleć na :
  • Nasza Klasa

Czy Polacy potrzebują wizy do Meksyku?

Odpowiedzi

4 pomocne odpowiedzi poniżej
imree
  • imree odpowiedziała 18 lipiec 2014

zależy na jaki okres czasu

nwm

kingulecia

nie wiem

Profesjonalna 
Publio Ovidio

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych lub służbowych nie przekraczających 180 dni. Osoby udające się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności handlowej, nauki etc. obowiązane są mieć wizę odpowiadającą charakterowi ich pobytu. Przedłużenie pobytu w Meksyku bez uprzedniego uzyskania zgody władz imigracyjnych może spowodować podjęcie decyzji o deportacji oraz nałożeniu na cudzo ziemca kary w postaci grzywny, a także o wydaniu zakazu ponownego wjazdu. Szczegółowe informacje o za sadach wjazdu, pobytu oraz procedurach uzyskiwania pozwoleń na pobyt przekraczający 180 dni można uzyskać w centrali Naro dowego Instytutu Migracji (Instituto Nacional de Migracion – INM) w stolicy kraju lub w licznych oddzia łach terenowych. Informacje, w tym wzory wniosków oraz wykaz wymaganych dokumentów, można też uzyskać na stronie inter neto wej www.inm.gob.mx.